Informacje o firmie

Spółka PSE-Innowacje Sp. o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów.

Zadania spółki

Zadania realizowane na rzecz PSE S.A.
 • Budowa nowych systemów informatycznych
 • Rozwoj i modernizacja istniejących systemów informatycznych
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Organizacja szkoleń służb ruchowych OSP
 • więcej..

Zakres usług

 • Analizy, prognozy i statystyki
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Szkolenia
 • Modernizacja Systemu Informatycznego Rynku Energii(SIRE)
 • Regulacja i monitoring KSE (SSiR)
 • więcej..

Aktualności

13 stycznia 2017 OFERTA PRACY: MŁODSZY TESTER APLIKACJI


Czytaj więcej
29 grudnia 2016 ZMIANA ADRESU SPÓŁKI


Czytaj więcej
29 listopada 2016 NOWE OFERTY PRACY

PSE Innowacje sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych pracą na następujących stanowiskach:
Czytaj więcej
20 lipca 2016 NOWA OFERTA PRACY: Programista Full Stack Java

Spółka PSE Innowacje aktualnie poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku Programista Full Stack Java


Czytaj więcej
21 kwietnia 2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Dnia 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Spółki w Konstancinie Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bojara.
20 kwietnia 2016 Powołanie Zarządu Spółki na 3 letnią kadencję

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w Spółce PSE Innowacje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 8 kwietnia, powołała na wspólną, trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Pan Mateusz Kieferling
Członek Zarządu - Pan Paweł Chmurski

21 lutego 2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 18 lutego, w siedzibie Spółki, w Konstancinie-Jeziornie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, które powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Kędzierskiego.
15 lutego 2016 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDZIE PSE INNOWACJE

W dniu 28 stycznia 2016 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki.

 Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

 • p. Grzegorza Tomasika 
 • p. Tomasza Tarwackiego
 • p. Roberta Trębskiego
 Jednocześnie do Rady Nadzorczej zostali powołani:
 • p. Leszek Jesień - Przewodniczący RN
 • p. Mateusz Kieferling
 • p. Jerzy Dudzik
 • p. Tomasz Tarwacki 

Rada Nadzorcza uchwałą z 29 stycznia br. oddelegowała ze swego grona Pana Mateusza Kieferlinga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w wyniku czego obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes Zarządu:  p. Mateusz Kieferling

 • Członek Zarządu: p. Paweł Chmurski


PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
fax +48 22 242 38 29
e-mail: innowacje@pse.pl

Misja Spółki

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE-Innowacje Sp. z o.o., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.