Informacje o firmie

Spółka PSE-Innowacje Sp. o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów.

Zadania spółki

Zadania realizowane na rzecz PSE S.A.
 • Budowa nowych systemów informatycznych
 • Rozwoj i modernizacja istniejących systemów informatycznych
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Organizacja szkoleń służb ruchowych OSP
 • więcej..

Zakres usług

 • Analizy, prognozy i statystyki
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Szkolenia
 • Modernizacja Systemu Informatycznego Rynku Energii(SIRE)
 • Regulacja i monitoring KSE (SSiR)
 • więcej..

O firmie

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa PSE


Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca, 3 spółki zależne, w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Oddziały Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Oddziały PSE (PSE Oddział w Warszawie, PSE Oddział w Bydgoszczy, PSE Oddział w Katowicach, PSE Oddział w Radomiu, PSE Oddział w Poznaniu) wykonują na rzecz PSE zadania związane z utrzymaniem sieci przesyłowej, zarządzaniem ruchem w Polskim Systemie Elektroenergetycznym i realizacją nowych inwestycji.

PSE Inwestycje S.A.

Spółka ta wykonuje zadania na rzecz PSE, specjalizuje się w doradztwie i przygotowaniu inwestycji.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych dla wytwórców, których umowy długoterminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej oraz zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty przejściowej na zasadach określonych w ustawie o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

PSE Innowacje Sp. z o.o.

Spółka powstała w wyniku połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii oraz firmy EPCON.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Spółka w szczególności zajmuje się: budową nowych, a także rozwojem i modernizacją istniejących systemów informatycznych, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, prowadzeniem bieżących analiz i badań, w tym analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby planowania rozwoju oraz organizacją szkoleń służb ruchowych OSP.

LitPol Link Sp. z o.o.

Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu realizacji wstępnej fazy projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą i jest spółką joint venture litewskiego oraz polskiego operatora systemu przesyłowego tj. Litgrid i PSE.

W zakresie zadań spółki pozostaje przygotowanie analiz, studiów oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji. W efekcie działań spółki powstają ustalenia dotyczące ostatecznego przebiegu połączenia, jego kosztu oraz finansowania, jak również modelu działania połączenia w przyszłości. Połączenie Polska – Litwa jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

CAO Central Allocation Office GmbH

Celem działalności spółki jest prowadzenie biura aukcyjnego dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka odpowiedzialna jest za udostępnianie rocznych, miesięcznych oraz dziennych zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, a także za prowadzenie rozliczeń z tego tytułu.

Jej udziałowcami są operatorzy europejskich systemów przesyłowych: Verbund-Austrian Power Grid AG, ČEPS a.s., Electro-Slovenija d.o.o., E.ON Netz GmbH, MAVIR Hungarian TSO Company Ltd., SEPS a.s., 50Hertz Transmission GmbH oraz PSE S.A. Spółka CAO Central Allocation Office mieści się w miejscowości Freising w Niemczech.


PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
fax +48 22 242 38 29
e-mail: innowacje@pse.pl

Misja Spółki

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE-Innowacje Sp. z o.o., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.