Informacje o firmie

Spółka PSE-Innowacje Sp. o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów.

Zadania spółki

Zadania realizowane na rzecz PSE S.A.
 • Budowa nowych systemów informatycznych
 • Rozwoj i modernizacja istniejących systemów informatycznych
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Organizacja szkoleń służb ruchowych OSP
 • więcej..

Zakres usług

 • Analizy, prognozy i statystyki
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Szkolenia
 • Modernizacja Systemu Informatycznego Rynku Energii(SIRE)
 • Regulacja i monitoring KSE (SSiR)
 • więcej..

O firmie

Kontakt

PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa.
Budynek DELTA, Eurocentrum, V piętro

tel.:       +48222421302
fax:       +48222423829

e-mail:   innowacje@pse.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS , KRS 0000440027 | REGON 146373920 | NIP 1231273945, Kapitał zakładowy 550.000,00 zł, w całości wpłacony,

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Nr konta: 271240 5963111100101684 4642

PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
fax +48 22 242 38 29
e-mail: innowacje@pse.pl

Misja Spółki

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE-Innowacje Sp. z o.o., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.