Informacje o firmie

Spółka PSE-Innowacje Sp. o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów.

Zadania spółki

Zadania realizowane na rzecz PSE S.A.
 • Budowa nowych systemów informatycznych
 • Rozwoj i modernizacja istniejących systemów informatycznych
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Organizacja szkoleń służb ruchowych OSP
 • więcej..

Zakres usług

 • Analizy, prognozy i statystyki
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Szkolenia
 • Modernizacja Systemu Informatycznego Rynku Energii(SIRE)
 • Regulacja i monitoring KSE (SSiR)
 • więcej..

O firmie

Oferty pracy

OFERTY PRACY:

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym. Założeniem spółki jest świadczenie powyższych usług w najwyższej światowej jakości przy szybkim reagowaniu na doraźne potrzeby klientów.

Oferujemy ciekawą pracę przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem baz danych i technologii integracyjnych. Nasze projekty obejmują cały cykl życia przedsięwzięcia od architektury korporacyjnej poprzez modelowanie dziedziny zastosowań, projektowanie, implementację, testy i wdrożenie systemu dając szansę szerokiego rozwoju kompetencji

PSE Innowacje sp. z o.o., w związku z dynamicznym rozwojem, obecnie poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowiskach: 

Miejsce pracy: Wrocław                                                                                                                                                   
 • Młodszy tester aplikacji
 • Analityk systemów informacyjnych,
 • Młodszy Analityk systemów informacyjnych
 • Programista Full Stack Java

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie CV wraz listem motywacyjnym na adres j.michalak@epcon.pl .

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji"                                                              MŁODSZY TESTER APLIKACJI                                                              

Wrocław 


Opis stanowiska

 • Realizacja testów aplikacji w oparciu o specyfikację oraz dokumentowanie ich rezultatów
 • Opracowanie scenariuszy i przypadków testowych
 • Zapewnienie zgodności oprogramowania z założeniami systemowymi i biznesowymi
 • Wsparcie analityka w zakresie interpretacji oraz rozwiązywania błędów zgłoszonych przez klienta
 • Tworzenie dokumentacji użytkownika opartej o przypadki użycia systemu 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe- preferowane kierunki informatyczne
 • Znajomość zagadnień związanych z testowaniem i jakością oprogramowania
 • Znajomość baz danych
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • Wnikliwość, dokładność, cierpliwość 
Mile widziane
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji
 • Znajomość języka angielskiego 
CV proszę przesyłać na adres: j.michalak@epcon.pl


ANALITYK SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Wrocław 

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku obejmującym przedmioty związane z analizą systemową i projektowaniem systemów informatycznych
 • Bardzo dobra znajomość języka UML
 • Bardzo dobra znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Znajomość baz danych i języka SQL na poziomie podstawowym
 • Znajomość języka XML
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Doświadczenie:

 • Minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z analizą i specyfikacją systemów informacyjnych
 • Udział w min. jednym projekcie, w którym rozwiązanie wyspecyfikowane przez Kandydata zostało skutecznie wdrożone

 Zakres obowiązków:

 • Analiza i specyfikacja wymagań wobec systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów i danych
 • Projektowanie architektury biznesowej rozwiązań IT
 • Modelowanie przypadków użycia systemów IT,
 • Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika,
 • Projektowanie raportów
 • Definiowanie usług integracyjnych i zasad ich monitorowania
 • Specyfikacja algorytmów
 • Opracowywanie scenariuszy i przypadków testowych
 • Realizacja testów
 • Opracowywanie dokumentacji systemu  
CV proszę przesyłać na adres: j.michalak@epcon.pl 


MŁODSZY ANALITYK SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Wrocław

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku obejmującym przedmioty związane z analizą systemową i projektowaniem systemów informatycznych
 • Znajomość języka UML
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Znajomość baz danych na poziomie podstawowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 Doświadczenie:

 • Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe

 Zakres obowiązków:

 • Analiza i specyfikacja wymagań wobec systemów informatycznych
 • Modelowanie procesów i danych
 • Projektowanie architektury biznesowej rozwiązań IT
 • Modelowanie przypadków użycia systemów IT,
 • Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika,
 • Projektowanie raportów
 • Definiowanie usług integracyjnych i zasad ich monitorowania
 • Specyfikacja algorytmów
 • Opracowywanie scenariuszy i przypadków testowych
 • Realizacja testów
 • Opracowywanie dokumentacji systemu 

 CV proszę przesyłać na adres: j.michalak@epcon.pl PROGRAMISTA FULL STACK JAVA

Wrocław

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku obejmującym przedmioty związane z programowaniem
 • Znajomość SQL, baz danych (Oracle, SQL Server, darmowe)
 • Znajomość ORM (na przykład Hibernate), Java 7/8, Spring, JSP, Javascript,
 • Znajomość technologii JMS, kolejki, integracja (np. Spring Integration, IBM Websphere, Mule ESB)
 • Znajomość continuous integration (np. Jenkins, Maven, TeamCity, Nexus) oraz narzędzi SCM (SVN, Git)
 • Dobra znajomość specyfikacji UML
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Doświadczenie:

 • Minimum 2 lata pracy na stanowisku programisty Java
 • Praca w grupie wg metodyki Agile (np. Scrum , Kanban)
 • Praca z code review, TDD, testami automatycznymi
 • Udział w min. jednym projekcie, który został wdrożony produkcyjnie

 Zakres obowiązków:

 • Definiowanie warstwy bazodanowej
 • Implementacja dostępu do danych (Model, DAO)
 • Implementacja logiki biznesowej, usług, testów jednostkowych, testów integracyjnych
 • Implementacja warstwy użytkownika i nawigacji, raportów
 • Implementacja integracji pomiędzy usługami
 • Implementacja funkcjonalności według zdefiniowanej specyfikacji funkcjonalnej i projektu
 • Utrzymywanie dokumentacji projektowej

 CV proszę przesyłać na adres: j.michalak@epcon.pl 
PSE Innowacje sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
fax +48 22 242 38 29
e-mail: innowacje@pse.pl

Misja Spółki

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE-Innowacje Sp. z o.o., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.